Hoppa till innehåll

Lägenhetsnummer

Här finns tabeller som visar vår förenings lägenhetsnummer. Det finns två olika numreringar. Den som ska finnas enligt lag och enligt lantmäteriets regler (lägenhetsnumren anges med fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet). Numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet. Våningsplanen ovanför entréplanet numreras med 11, 12 och så vidare.

När huset har en huvudentré med två eller flera adressatta trapphus innanför entrén ska principen för lägenhetsnumrering tillämpas separat för varje trapphus. Numreringen av bostäderna inom våningsplanet börjar med 01 för den bostad som ligger till vänster när man kommer till våningsplanet nerifrån. Numreringen fortsätter sedan medsols.

I vårt fall har vi två uppgångar A och B
Uppgång A har 6 våningsplan + entréplan
Uppgång B har 5 våningsplan.

Det är lantmäteriets numrering som ska använda vid adressändring.
Läs mer hos lantmäteriet.

OBS! OBS! OBS!
Viktigt! Ange både adress och uppgång så att det blir rätt i folkbokföringen!
Krukmakargatan 31A eller Krukmakargatan 31B
11851 Stockholm

Bostadsrättsföreningens numrering är lite annorlunda (1-43) men är den som används vid till exempel pantsättning, upplåtelser och liknande. 

Här är en tabell enligt lantmäteriets numrering på lägenheterna i A och B uppgångarna och vilket nummer lägenheten har i våra register.