Brf Diligensen 4

Brf Diligensen 4 äger och förvaltar fastigheten på Krukmakargatan 31 i Stockholm.
Fastigheten består av 43 bostadslägenheter och två affärslokaler.

Av de 43 lägenheterna är 40 upplåtna med bostadsrätt och tre med hyresrätt. De två affärslokalerna är upplåtna med hyresavtal till kontor och butik samt en bilverkstad.

Total bostadsyta för bostads- och hyresrätter är 2 109 kvm. Lokalerna, dvs. garaget samt kontor med butikslokal har en yta på ca 236 kvm respektive 154 kvm. Tomtarealen är 614 kvm.

Föreningens kamerala förvaltare är Valorem

Brf Diligensen 4
C/O Valorem
Box 1235
172 24 Sundbyberg
E-mail: info@valorem.se