För mäklare

FAQ för Brf Diligensen 4

1. Huset – Allmänt
Byggår: 1932
Adress Krukmakargatan 31
Totalt antal lägenheter i föreningen: 43 st
Antal bostadsrätter: 40 st
Antal hyresrätter: 3 st

2. Lokaler
2 st kommersiella lokaler i gatuplan. Ej bostadsrätter.
Verksamhet i lokalerna: 1. Bilverkstad 2. Kontor/showroom/butik
Alla lokaler är uthyrda på fleråriga kontrakt.

3. IT
Kabel-TV: Leverantör: Telenor, ComHem
Bredband: Leverantör: Telenor, ComHem
Ingår kabel-TV med basutbud i månadsavgiften? Nej, lägenhetsinnehavare tecknar själva kontrakt med leverantör.

4. Föreningen
Föreningens juridiska namn: Brf Diligensen 4
Typ av förening (äkta/oäkta): Äkta
När köptes huset, vilka ägde huset tidigare? Huset köptes 2004 av Wallenstam
Frivilliga åtaganden: Städdagar
Tomträtt: föreningen äger marken
Vad ingår i månadsavgiften: värme, vatten, städning av allmänna ytor (trapphus, hissar, tvättstuga)
2018 och 2020 genomfördes avgiftssänkning med 10 % vardera

5. Ägarandelar:
Är det ok med släkt/föräldrar/ barnägande i föreningen? Ja
Har ni särskilda restriktioner kring detta? Nej
Minsta andel ägandeskap: 10 %
Kan man vara fler än två delägare per lägenhet? Ja
Accepteras juridisk person i föreningen? Nej

6. Medlemskap i föreningen:
Hur tas beslut om medlemskap? Vid styrelsemöte, efter information från medlemsansvarig.
Ansökan om medlemskap skickas till: Brf Diligensen 4, Fack 1837, FE 500, 751 75 Uppsala. E-mail: info@valorem.se
Frekvens styrelsemöte? Månadsvis
Har föreningen egna blanketter för ansökan om medlemskap? Nej
Överlåtelseavgift: 1 163 kr betalas av köparen
Pantsättningsavgift: 465 kr

7. Renovering och underhåll:
1990: Stamrenovering
2005: Säkerhetsdörrar installerades
2005: OVK
2006: Omläggning av tak
2006: Stamspolning
2007: Byte av radiatorventiler för lägre värmekostnader
2007-2008: Fönsterrenovering, innerglas byttes mot isolerglas.
2009: Renovering sv fasad mot gård
2012-2013: Renovering av trapphus
2013: Utbyte av fjärrvärmecentral
2015: OVK
2015: Stamspolning
2017: Renovering av fasad mot gatan
2018: Dränering mot Krukmakarbacken
2020: OVK, radonmätning och energideklaration
2020: Utbytt torkskåp, torktumlare och mangel

Hiss renoveras löpande

8. Uppvärmning:
Fjärrvärmecentral utbytt 2013.

9. Ventilation:
OVK under 2015 ett fåtal anmärkningar som har åtgärdats.
Är det tillåtet att installera en ”riktig” fläkt” eller enbart ok med kolfilterfläkt? Nej, det är inte tillåtet att koppla på köksfläkten mot det centrala ventilationssystemet.

10. Tvättstuga:
Enligt servicepartner är våra maskiner i gott skick.

11. Ekonomi:
Finns beslutade avgiftsförändringar? Idag finns inga planerade höjningar. Årsredovisningar för senaste åren finns att ladda ned på vår hemsida www.diligensen4.se
Aktuell skuld: 18 755 000 kr, lån i Swedbank

12. Kontakt styrelsen:
Skicka mail till styrelsen(at)diligensen4.se