Hoppa till innehåll

För mäklare

Vanlig frågor om Brf Diligensen 4
Organisationsnummer 769603-9150

1. Huset – Allmänt
Byggår: 1930
Adress Krukmakargatan 31, 118 51 Stockholm
Totalt antal lägenheter i föreningen: 42 st
Antal bostadsrätter: 39 st
Antal hyresrätter: 3 st

2. Lokaler
2 st kommersiella lokaler i gatuplan. Ej bostadsrätter.
Verksamhet i lokalerna: 1. Bilverkstad 2. Kontor/showroom/butik
Alla lokaler är uthyrda på fleråriga kontrakt.

3. IT
Kabel-TV: Tele 2 (före detta Com Hem)
Bredband: Telenor med gruppanslutning av alla lägenheter (500/500 Mbit/s) 165 kr/mån utöver avgift på lägenhet.
Ingår kabel-TV med basutbud i månadsavgiften? Nej, lägenhetsinnehavare tecknar själva kontrakt med leverantör.

4. Föreningen
Föreningens juridiska namn: Brf Diligensen 4
Typ av förening (äkta/oäkta): Äkta
När köptes huset, vilka ägde huset tidigare? Huset köptes 2004 av Wallenstam
Frivilliga åtaganden: Städdagar
Tomträtt: föreningen äger marken
Vad ingår i månadsavgiften: värme, vatten, städning av allmänna ytor (trapphus, hissar, tvättstuga)
2018 och 2020 genomfördes avgiftssänkning med 10 % vardera

5. Ägarandelar:
Är det ok med släkt/föräldrar/ barnägande i föreningen? Ja
Har ni särskilda restriktioner kring detta? Nej
Minsta andel ägandeskap: 10 %
Kan man vara fler än två delägare per lägenhet? Ja
Accepteras juridisk person i föreningen? Nej

6. Medlemskap i föreningen:
Hur tas beslut om medlemskap? Vid styrelsemöte, efter information från medlemsansvarig.
Ansökan om medlemskap skickas till:
Valorem , Box 1235 , 172 24 Sundbyberg.
E-mail: info@valorem.se

Frekvens styrelsemöte? Månadsvis.
Har föreningen egna blanketter för ansökan om medlemskap? Nej.
Överlåtelseavgift: Betalas av köparen och får uppgå till högst 2,5%.
Pantsättningsavgift: Högst 1% av gällande prisbasbelopp.

7. Renovering och underhåll:
1990: Stambyte
2005: Säkerhetsdörrar installerades
2005: OVK
2006: Omläggning av tak
2006: Stamspolning
2007: Byte av radiatorventiler för lägre värmekostnader
2007-2008: Fönsterrenovering, innerglas byttes mot isolerglas.
2009: Renovering sv fasad mot gård
2012-2013: Renovering av trapphus
2013: Utbyte av fjärrvärmecentral
2015: OVK
2015: Stamspolning
2016: Tvättmaskin utbytt
2017: Renovering av fasad mot gatan
2018: Dränering mot Krukmakarbacken
2020: OVK, radonmätning och energideklaration
2020: Utbytt torkskåp, torktumlare och mangel
2021: Tvättmaskin utbytt
2022: Stamspolning
2022: Obligatorisk matavfallsinsamling enligt lag införd
2023: OVK klar och godkänd
2023: Gruppanslutning av bredband via Telenor till alla lägenheter klart
2024: Injustering av värme samt installation av ny avgasare och filter genomförs i fastigheten för att effektivisera energianvändningen

Hiss renoveras löpande

8. Uppvärmning:
Fjärrvärme (fjärrvärmecentral utbytt 2013).

9. Ventilation:
OVK under 2015 ett fåtal anmärkningar som har åtgärdats.
Är det tillåtet att installera en ”riktig” fläkt” eller enbart ok med kolfilterfläkt? Nej, det är inte tillåtet att koppla på köksfläkten mot det centrala ventilationssystemet.

10. Tvättstuga:
Enligt servicepartner är våra maskiner i gott skick (bytta 2016 och 2021).

11. Ekonomi:
Avgiftsförändringar? Fr o m januari 2024 höjdes avgifterna med 30 %.
Årsredovisningar för senaste åren finns att ladda ned på vår hemsida www.diligensen4.se
Aktuell skuld: 18 755 000 kr, lån i Swedbank

12. Kontakt styrelsen:
Skicka mail till styrelsen(at)diligensen4.se