Hoppa till innehåll

Historia BRF Diligensen 4

Sedan föreningen fick tillträde till fastigheten den 2004-12-15 har följande förbättringar och förändringar skett:

 • 2004 Förvärv av fastigheten

  Eftersom föreningen förvärvade fastigheten från Wallenstam den 15 december är detta den enskilt största och enda händelsen under året. Sittande styrelse har tillsammans med konsultbolaget Galären AB under ca 2,5 års tid bedrivit arbete med att genomföra förvärvet. I samband med själva förvärvet anlitades olika entreprenörer som styrelsen gav i uppdrag att utföra tjänster åt föreningen.

 • 2005 Säkerhetsdörrar och Postboxar

  Efter önskemål av föreningens medlemmar beslöts om installation av säkerhetsdörrar till alla lägenheter och en av lokalerna. Allt i utformning så likt de gamla fina dörrarna som alltid funnits i huset. Samtidigt med dörrarna installerades också postboxar i husets entréplan.

 • 2005 Byggnation av vindslägenhet

  En byggnation med flera förändringar i huset som följd. Tvättstuga flyttades från vindsvåning till gatuplan, ändrade soputrymmen, nya källarförråd samt ombyggnation av vindsförråd i B-huset. Avslutades i december 2005.

 • 2005 OVK-besiktning

  Ordinarie OVK-besiktning utfördes i december 2005.

 • 2005 Översyn av värmecentral

  En översyn av värmecentralen har gjorts enligt ekonomiskt plan.

 • 2006 Omläggning av tak

  Omläggning av taket har skett under året. Slutbesiktning genomfördes 2006-07-05 vilken resulterade i några anmärkningar. Kvarvarande punkter åtgärdades under juli/augusti och en efterbesiktning gjordes den 2006-08-22.

 • 2006 Långsiktig underhållsplan

  Under hösten 2006 anlitades en konsult för att ta fram en långsiktig underhållsplan för fastigheten. Uppdraget var att utföra en teknisk statusbesiktning av fastighetens kondition, bedöma byggnads- och installations delars återstående livslängd samt uppskatta kostnader för åtgärdande av dessa och periodisera kostnaderna i en förenklad underhållsplan.

 • 2006 Stamspolning

  Under februari har fastighetens spillvattenstammar och avloppsledningar rensats/högtryckspolats.

 • 2006 Extra toalett.

  En extra toalett har installerats i städskrubben på entréplanet.

 • 2007 Radiatorventiler

  Ett byte av samtliga radiatorventiler, luftningsnipplar samt stamventiler gjordes under hösten. Efter bytet har värmesystemet injusterats.
  Syftet var att få en jämnare fördelning av värmen i fastigheten samt att minska värmekostnaderna.

 • 2007 – 2008 Fönsterrenovering

  Renovering av samtliga fönster i fastigheten genomfördes mellan november 2007 och april 2008. I samband med renoveringen har de inre fönsterglasen bytts ut mot glas med lågemissionsskikt samt nya tätningslister monterats.

 • 2009 Fasadrenovering gården

  Under hösten 2009 har fasaden mot gården reparerats. Den nya putsen uppskattas hålla c:a 10 – 20 år.

 • 2012 – 2013. Ommålning av trapphus och entré

  Trapphus och entré renoverat och målat utifrån förslag baserat på originalmålningarna när huset byggdes.

 • 2013 Byte av fjärrvärmeväxlare
  Byte till NordIQ Xpert och temperaturgivare från Ecoguard för bättre energiutnyttjande

 • 2015 Stamspolning

 • 2015 RadonmätningKomplettering och avslut av ärende 2015-000118

 • 2016 pågående OVK Besiktning

 • 2016 Tvättmaskin utbytt

 • 2017 Renovering av fasad mot gatan

 • 2018 Dränering mot Krukmakarbacken

 • 2020 OVK, radonmätning och energideklaration

 • 2020 Utbytt torkskåp, torktumlare och mangel

 • 2021 Tvättmaskin utbytt

 • 2022 Stamspolning

 • 2022 Obligatorisk matavfallsinsamling enligt lag införd

 • 2023 OVK godkänd

 • 2023 Gruppanslutning bredband Telenor

 • 2023 Rörelsesensor till belysning samt nödbelysning installerat i vind och källare