Styrelsen

28 maj 2020 hade föreningen sin ordinarie föreningsstämma. Som vanligt var en av punkterna att välja nya styrelseledamöter.

Fram till nästa ordinarie föreningsstämma består styrelsen i Brf Diligensen 4 av:

  • Axel Lundin
  • Jonas Hedenström
  • Lise-Lott Svensson
  • Hedda Trönnberg
  • Gustavo Ekelund

Styrelsen nås via E-mail på styrelsen(at)diligensen4.se