Styrelsen

22 maj 2019 hade föreningen sin ordinarie föreningsstämma. Som vanligt var en av punkterna att välja nya styrelseledamöter.

Fram till nästa ordinarie föreningsstämma består styrelsen i Brf Diligensen 4 av:

  • Axel Lundin
  • Jonas Hedenström
  • Ellika Waldau
  • Lise-Lott Svensson
  • Jon Forsman
  • Johannes Franze

Styrelsen nås via E-mail på styrelsen@diligensen4.se